Suelta puntentelling

Suelta Op een teken van de keurmeester worden alle deelnemende doffers losgelaten door de eigenaren.
Als de doffers zich hebben gegroepeerd dan wordt de duivin vanaf een onverwachte plek losgelaten.
De doffers krijgen vervolgens 5 minuten de tijd om in de buurt van de duivin te komen. Nadat de eerste vijf minuten zijn verstreken beginnen de aangestelde waarnemers met het tellen van de punten.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er minimaal drie officiële waarnemers en een wedstrijdleider. Elke waarnemer heeft een kleurenkaart waar de kleurpatronen op staan geregistreerd. Op deze manier kan hij elke Pica herkennen uit de groep van deelnemers.Suelta

VOLGEN

De doffers die binnen een korte afstand van de duivin blijven krijgen per minuut 1 punt toebedeeld. Duurt de wedstrijd een uur dan worden er 2 punten per minuut toebedeeld.
Als een doffer niet binnen de vastgestelde afstand blijft verliest hij 2 punten per minuut.

VLIEGWERK (tijdens de vlucht)

Doffers die duidelijk proberen om de duivin mee te nemen uit de groep ontvangen 5 punten.
Is een doffer succesvol en neemt hij de duivin mee uit de groep dan ontvangt hij 10 punten.

GRONDWERK (als de duivin op de grond is)

Doffers die duidelijk proberen om de duivin mee te nemen uit de groep ontvangen 5 punten.
Is een doffer succesvol en neemt hij de duivin mee uit de groep dan ontvangt hij 10 punten.
Een doffer die de duivin treedt krijgt 20 punten.